Meldi Organizasyon

STRATEJİK DANIŞMANLIK

“MELDİ”, işbirliği yaptığı sektörler ve çalıştığı ülkeler doğrultusunda kazandığı tecrübeleri yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde stratejik danışmanlık alanında da göstermeye devam etmektedir.

“MELDİ” tarafından Hedef Pazar araştırması, alan incelemesi ve teşvikler konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra;

Firmalar için profesyonel ikili iş görüşme organizasyonunun yapılması,
Hedef Pazar belirlenmesi ve bu pazara giriş ile ilgili destekler hakkında bilgi sağlanarak stratejik danışmanlık hizmetinin verilmesi,
Yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarımız bağlantısıyla stratejik danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
Ulusal ve uluslararası projelerle ilgili; proje hazırlama, geliştirme, yönetme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

Devletten alınabilecek desteklerden maksimum oranda faydalanabilme için danışmanlığın sunulması bu alandaki başlıca hizmetlerimizdendir.

“MELDİ” bu anlamda hem kendi dış ticaret faaliyetlerini yürütmekte hem de işbirliği içinde olduğu ülkelere/sektörlere/ pazarlara yönelik stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yurtdışı İşbirlikler:

Cezayir

“MELDİ”, ERA era.dz ve SCOBBI www.scobbi.com fuarlarının Türkiye’deki tek satış temsilcisidir. İthalat, ihracat ve yatırım alanlarında işbirliği, firmalara pazar araştırması, ikili görüşme imkânları sağlanmaktadır.


Kırgızistan – Tacikistan – Özbekistanİthalat, ihracat ve yatırım alanlarında işbirliği, firmalara pazar araştırması, ikili görüşme imkânları sağlanmaktadır.

Lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.